Sťahujeme sa do väčšieho!

Vážení klienti, s cieľom poskytovať Vám tie najlepšie veterinárne služby nás od 1. júna 2023 nájdete na známej adrese vo Veterinárnej klinike VetPoint na adrese Panónska cesta 38A, 851 04 Bratislava.

Na Vašu návštevu sa teší kolektív Veterina Karpatská: MVDr. Michaela Kubová a veterinárna sestra Karin Kondvárová.

VetPoint web VetPoint Google maps